สามารถปรับใช้โปรแกรมให้เข้ากับเงื่อนไขของกิจการได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

1 One

สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการคำนวณที่ซับซ้อนได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

2 two

สามารถปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3 three

สามารถปรับวิธีการทำงานให้ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้

4 four


ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าบริการรับทำเงินเดือน
Payroll Full Serviceจำนวนพนักงาน

5 User
5 1 month
  • ราคา 1,850 บาท/เดือน

จำนวนพนักงาน

20User
20User
  • ราคา 4,400 บาท/เดือน

จำนวนพนักงาน

30User
30User
  • ราคา 5,600 บาท/เดือน

จำนวนพนักงาน

50User
50User
  • ราคา 8,000 บาท/เดือน

จำนวนพนักงาน

100User
1001 month
  • ราคา 12,000 บาท/เดือน

จำนวนพนักงาน

200User
200User
  • ราคา 22,000 บาท/เดือน

จำนวนพนักงาน

300User
300User
  • ราคา 30,000 บาท/เดือน

จำนวนพนักงานมากกว่า

300User
300User
  • กรุณาติดต่อฝ่ายขาย